Oblačnost.cz

Meteorologie a klimatologie

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) má za úkol vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu. Předmětem činnosti ČHMÚ je mimojiné i zřizovat a provozovat měřicí stanice a sítě s využíváním telekomunikačních sítí (státní pozorovací sítě pro sledování kvalitativního a kvantitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování), a také poskytovat předpovědi a výstrahy.

Radar - bouřky

Radar - bouřky

 

Hydrologie a voda

Připravili jsme pro vás rychlé přehledy stavů vodních toků jednotlivých povodí vč. map pro rychlejší dohledání. Sledujte povodně a výstrahy na jednotlivých tocích.

Přehled vodních toků a povodí v České republice

 • Povodí Ohře
 • Podrobnosti
 • Povodí Vltavy
 • Podrobnosti
 • Povodí Labe
 • Podrobnosti
 • Povodí Moravy
 • Podrobnosti
 • Povodí Odry
 • Podrobnosti
 • Přehled vodních toků a povodí v České republice

   

  Oblačnost
  Oblačnost je mírou, jež udává stupeň pokrytí oblohy oblaky. Oblačnost je významným meteorologickým a klimatologickým prvkem. Množství oblačnosti lze vyjádřit v procentech. Globální hodnota oblačnosti pro planetu Zemi je udávána kolem 54 %, což je více než jedna polovina povrchu Země. Množství oblačnosti je významným meteorologickým a klimatologickým prvkem, neboť oblaky hrají zásadní roli v energetické bilanci Země a jsou součástí zpětných vazeb uvažovaných i při modelování počasí a podnebí. wikipedia